วิทยาศาสตร์ ม. 1


วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างเซลล์ส่วนประกอบของเซลล์และการใช้กล้องจุลทรรศน์
ตัวชี้วัด
ว 1.1 ม.1/1  สังเกตและอธิบายรูปร่าง ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
ว 1.1 ม.1/2  สังเกตเปรียบเทียบส่วนประกอบสำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
ว 1.1 ม.1/3  ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

ให้นักเรียนศึกษาตามใบความรู้และทำแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจในหัวข้อที่ 1 การใช้กล้องจุลทรรศน์  และหัวข้อที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์  หากนักเรียนมีข้อสงสัยที่จะซักถามครู คลิก  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กระบวนการสังเคราะห์แสง
 ตัวชี้วัด
ว 1.1 ม.1/5 ทดลองหาปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชและอธิบายว่า แสง คลอโรฟิลด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำเป็น ปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง 
ว 1.1 ม.1/6  ทดลองและอธิบายผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง
ว 1.1 ม.1/7  อธิบายความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ให้นักเรียนศึกษาตามใบความรู้และทำแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจในหัวข้อที่ 4 การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  หากนักเรียนมีข้อสงสัยที่จะซักถามครู คลิก     

 1. การใช้กล้องจุลทรรศน์
 2. โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์
 3. กระบวนการแพร่และการออสโมซิสในพืช
 4. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
 5. โครงสร้างและการทำงานของระบบลำเลียงในพืชและระบบสืบพันธ์ของพืช
 6. การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
 7. การขยายพันธุ์ การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตพืช

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
  เรื่อง สารและการจำแนก
  matter and the particle model

  มาฟังเพลงเพราะๆเกี่ยวกับอนุภาคของสารกันเถอะคะ

Advertisements

3 Responses

 1. ให้นักเรียนตอบคำถาม เรื่องส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ (ตามหมายเลขที่ชี้กำกับ 1-7)
  ดูใบงานได้ที่ http://www.slideshare.net/kruyu/microscope-4729226 หน้าที่ 7 โดยระบุชื่อ ชั้น เลขที่มาด้วย หรือจะส่งคำตอบได้ที่ http://www.facebook.com/kruyu ก็ได้

  • ตัวอย่างการตอบคำถาม
   1. ……………………..
   2. ……………………..
   3 ……………………..
   4 ……………………..
   5 ……………………..
   6 ……………………..
   7 ……………………..
   ชื่อ ด.ญ.ยุวะรี ใจใหญ่ ชั้น ม.1/1 เลขที่ 27

 2. โอ๊ะๆ ตอนเรียน ท่องกันหัวปูด จบมาก็ยังจำได้ลางๆ หวังว่าแกร่ไปจะไม่ลืม หึหึ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: