ทุนอุดหนุนงานวิจัยโครงการ GLOBE “วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ”


การใช้แมลงน้ำติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ในอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

The Use of Aquatic Insects to Monitoring Water Quality
in Houytamai  Reservoir, Kanthalak District, Sri Sa Ket Province

 

         อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย เป็นอ่างเก็บน้ำที่ประชาชนในเขต 3 ตำบล ส่วนใหญ่ใช้ในการอุปโภค บริโภค ทั้งในด้านการเกษตร การทำไร่ ทำนา ทำสวนผลไม้ ปลูกยางพารา และมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลังอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ซึ่งส่งผลให้คุณภาพของน้ำมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ปริมาณสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในน้ำมีปริมาณลดน้อยลง คุณภาพของน้ำต่ำลง

This slideshow requires JavaScript.

        

คณะวิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพน้ำโดยใช้แมลงน้ำเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของน้ำ คือ การจำแนกพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในบึงและลำธารไทย  (มูลนิธิโลกสีเขียว,  2547) ร่วมกับการวิเคราะห์ทางด้านกายภาพและทางเคมี 

วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ เพื่อสิ่งแวดล้อม 

Advertisements

4 Responses

  1. นำเสนองานเพื่อปรับแก้เค้าโครงวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 22-25 มีนาคม 2553 กับ ดร.ตรัย เป๊กทอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  2. เก่งเกินไปแล้วครับครูยุ

    • เครียดแล้ว…..หิวนะคะ

  3. เข้าสู่ความเป็นสากลแล้วนะคะ ยินดีด้วยค่ะ

    น้องรัตน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: