ทุนวิจัย โครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2010 ครั้งที่ 12


การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสำรวจพื้นที่การปลูกไม้ผลทางเศรษฐกิจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Applying Geo-Informatics Technology to explore  fruit  growing area in Amphur Kantarak Sisaket Province

 โรงเรียนกระแชงวิทยา ตั้งอยู่ที่ตำบลกระแชง  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ท้องถิ่นบ้างพื้นที่มีการปลูกไม้ผลทางเศรษฐกิจ เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง และมังคุด ซึ่งเริ่มให้ผลผลิตแก่เกษตรกรในช่วงเวลาที่ไม่นานมานี้  ทางกลุ่มจึงเกิดความสนใจศึกษาสำรวจพื้นที่การปลูกไม้ผลทางเศรษฐกิจ โดยนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้แก่ การรับรู้จากระยะไกล หรือ รีโมทเซนซิง (Remote Sesning) ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งปกคลุมพื้นผิวโลกมนุษย์ได้อย่างทันสมัยและทันเหตุการณ์ ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก หรือจีพีเอส (GPS-Global Positioning System) โดยใช้ดาวเทียมจีพีเอสเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้มนุษย์ทราบถึงพิกัดภูมิศาสตร์หรือตำแหน่งวัตถุหรือทรัพยากรนั้นอยู่บนตำแหน่งใด ว่าในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 – 2548  มีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่ปลูกไม้ผลในอดีตและปัจจุบันอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการการใช้ดินอย่างเหมาะสม

หน่วยงานที่สนับสนุน :  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. แวะมาเม้นคับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: