ใบงานและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนชั้น ม. 1 ในช่วงที่ครูไปราชการ 13-16 ธ.ค. 53


ให้นักเรียนศึกษาบรรยากาศที่ปกคลุมผิวโลก  ในประเด็น ดังนี้

1. ความหมายและองคืประกอบของบรรยากาศ

2. การแบ่งชั้นบรรยากาศ

3. ความสำคัญของบรรยากาศและอากาศ

แล้วให้นักเรียนทำกิจกรรม ดังนี้

1. เขียนแผนภาพไดอะแกรม (The Venn Diagram) แสดงองคืประกอบที่เหมือนกันและต่างกันของอากาศชื้นและอากาศแห้ง  ดังนี้  คลิกทำใบงาน

2. ให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูง และคุณสมบัติด้านต่างๆของชั้นบรรยากาศแต่ละชั้น  คลิกดูตัวอย่างผลงาน  คลิกทำใบงาน

3.  ให้นักเรียนวิเคราะห์และอธิบายผลที่เกิดขึ้น  ถ้าไม่มีอากาศตามหัวข้อที่กำหนดให้  คลิกทำใบงาน

***นักเรียนที่มีความพร้อมให้ส่งงานทาง e-mail ของครู yupawon@hotmail.com หรือส่งงานทาง Facebook หรือให้นักเรียนรับใบงานจากครูผู้สอนแทน แล้วส่งใบงานที่โต๊ะครูยุพวรรณ  ตรีรัตน์วิชชา ก็ได้นะคะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: