ก้าวต่อไปครูไทย Social Media พาก้าวไป สู่ก้าวใหม่ของการศึกษาไทยในยุคไทยที่ก้าวหน้า


“ก้าวใหม่ของครูไทย  ก้าวไปด้วย Social Media”  ถ้ากล่าวถึง  Social Media  ณ  วันนี้  ข้าพเจ้าตอบได้และมั่นใจว่า  Social Media คืออะไร  ใช้อย่างไร  เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือไม่  อย่างไร  และครูไทยยุคใหม่จำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้  Social Media ให้เป็น

ข้าพเจ้า  ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการก็มีความคาดหวังว่าจะได้รับการคัดเลือกจากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แต่เครื่องมือที่ทางสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนให้กรอกในใบสมัครนั้น  เป็นเครื่องมือที่ไม่เคยใช้เลย  ข้าพเจ้าก็สุ่มสมัคร โดยเลือกสมัคร Twitter และ  Facebook  ก่อน เพราะ มันคุ้นหูกว่าตัวอื่นๆ  ส่วนเครื่องมืออื่นๆก็มาทำการสมัครอีกครั้งหลังจากที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก  ซึ่งทาง สทร. ให้ทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกกรอก url  ของตนเอง  และเป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้ใช้ google doc เมื่อได้รับการอบรมการใช้เครื่องมือต่างๆจากทีมงานวิทยากรที่มีประสบการณ์ ถึงแม้ว่าจะมิใช่วิทยากรในสายการศึกษา  แต่ก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวัง ทันบ้าง ไม่ทันบ้าง ครู SMEdu  ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และชื่นชมเป็นพิเศษ  คือ  คุณเก่ง  เจ้าของ  เก่งดอทคอม  ผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการทำ  Blog  จาก  WordPress  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แบบครูมืออาชีพที่น่าเอาเป็นแบบอย่าง  นอกจากนั้นยังได้รับความรู้ในการใช้เครื่องมืออื่นๆอีก  คือ  Twitter  ซึ่งกลับจากการอบรม  สิ่งแรกที่ท่านผู้อำนวยการถามว่า Social Media คืออะไร  ใช่ที่อดีตนายกเมืองไทยคนหนึ่งใช้ประจำใช่หรือไม่??  Twitter  ได้ใช้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็ว  กระชับ  ทันที  ทุกที่  ทุกเวลา  ความรู้จากการใช้  Youtube  ,  SlideShere  ,  Scribd  ,  Flickr  และ  Facebook  เป็นสิ่งใหม่ที่น่าเรียนรู้

ในช่วงของการอบรมคิดตามตลอดว่าเราจะนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไร  จะทำได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้หรือไม่  ทำข้อตกลงร่วมกัน  MOU  ทำไม่ได้แล้วจะส่งผลถึงใครบ้าง  ปัญหาน่าจะมีแน่ๆๆ  เป็นกังวลมาก  เพราะ  เราสอนวิชาฟิสิกส์  ธรรมชาติวิชาต้องมีการคำนวณ  แก้โจทย์ปัญหา  ซึ่งให้นักเรียนสืบค้น  เรียนรู้เอง  คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักเรียน  เราไม่ใช่ครูคอมพิวเตอร์  เราจะให้นักเรียนได้ใช้สื่อพวกนี้ได้อย่างไร  ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ก็แน่น  มีชั่วโมงว่างบ้าง  ตารางสอนวิชาของเราก็ไม่ตรงกัน  ให้นักเรียนไปใช้นอกเวลาเรียน  นักเรียนก็ต้องเข้าร้านอินเตอร์เน็ต  ผู้ปกครองของนักเรียนจะว่าอย่างไร  สทร.ให้ไปขยายผลต่อแล้วจะไปขยายผลอย่างไร  ที่ไหน  เพาเวอร์ของเราคงไม่ถึงแน่นอน

เมื่อกลับจากการอบรมได้นำมาใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโต  คือ  ม.ปลาย  ในรายวิชาฟิสิกส์  และชุมนุมวิทยาศาสตร์  เพราะนักเรียนสามารถสืบค้นได้เอง  และได้ใช้เครื่องมือที่ได้รับจากการอบรมมาใช้กับกลุ่มนักเรียนชุมนุม  จำนวน  15  คน  เครื่องมือที่สอนตัวแรก คือ  Twitter  พบปัญหาคือ  ความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่โรงเรียน  และนักเรียนใช้แล้วไม่ค่อยใช้ต่อ  น่าจะเป็นเพราะเป็นการสื่อสารสั้นๆ แล้วพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะสื่อสารอะไร  Facebook  เป็นเครื่องมือที่นักเรียนใช้มากจนถึง  ณ  วันนี้  จากจำนวนแค่ 15  คน  ตอนนี้กลายเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่และกว้างขวางไปเรื่อยๆ  ทั้งในโรงเรียน  ศิษย์เก่าที่อยู่ต่างที่กัน  ต่างจังหวัด  หรือแม้แต่ต่างประเทศ  และที่ข้าพเจ้าดีใจเป็นอย่างมากเลย  ถึงแม้จะไม่ได้ขยายผลอย่างเป็นทางการ  แต่ Social Media  ก็ขยายวงกว้างใน

โรงเรียนเกือบ 100%  ทั้งผู้บริหาร  ครู  และนักเรียนทุกระดับชั้น  ถึงแม้ว่าบางครั้งในการใช้จะไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  แต่การทำกิจกรรมหรือการสื่อสารของกลุ่มสังคมออนไลน์ที่เกิดขึ้นก็อยู่ในสายตา  ดังนั้น  ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้เครื่องมือต่างๆที่ได้จากการอบรม  คือ  Youtube  ,  SlideShere  ,  Scribd  ,  Flickr   แล้วนำไปแชร์ไว้ที่  Facebook  เมื่อครูท่านอื่นๆพบแล้วสนใจ  ก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  อีกทั้ง  ผู้บริหารเห็นความสำคัญ  มีการส่งเสริมและให้กำลังใจตามจังหวะและโอกาส  ทำให้ความกังวลที่เกิดขึ้นลดน้อยลงและมีความมั่นใจในการใช้  Social Media มากขึ้น

ท้ายนี้  ข้าพเจ้าขอขอบคุณ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  ขอบคุณวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้  Social Media  ขอบคุณครู SMEdu  ที่แชร์และแบ่งปันข้อมูลผ่าน  Social Media  “ก้าวต่อไปครูไทย  Social Media พาก้าวไป สู่ก้าวใหม่ของการศึกษาไทยในยุคไทยที่ก้าวหน้า”

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. ข้อมูลดีมาก ขอคุณครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: